Prihláška na DUK 2022

  • Forma štúdia

Chceš absolvovať Detskú univerzitu osobne, alebo prostredníctvom online kurzu?

  • 20ty ročník DUK sa bude konať v RADOŠINSKOM NAIVNOM DIVADLE – na adrese Záhradnícka 95/752, 821 08 Ružinov a v Aule Univerzity Komenského