• Milí študenti, ďakujeme vám za vašu priazeň v roku 2020.

Diplomovaným študentom srdečne blahoželáme!

Zoznam diplomovaných študentov, odmenených najúspešnejších študentov a výhercov súťaže nájdete po prihlásení sa pod registračným kódom
(od 4.9.2020).