• Milí študenti, ďakujeme vám za vašu priazeň v roku 2023.

Diplomovaným študentom srdečne blahoželáme!