• Milí študenti, ďakujeme vám za vašu priazeň v roku 2021.

Diplomovaným študentom srdečne blahoželáme! Zoznam diplomovaných študentov nájdete po prihlásení sa (od 21.9.2021).